Inštitut Transpersonalne Psihologije (ITP) je nevladna in neodvisna zasebna organizacija, ki nudi napredna usposabljanja in programe izobraževanja transpersonalne terapije, klinične ter transpersonalne hipnoterapije, nenasilne komunikacije (NVC), telesne ter neverbalne komunikacije ter prepoznavanja laži in resnic z glavnim poudarkom na pragmatičnosti in uporabnosti pridobljenega znanja v realnem življenju.

Naši predmetniki usposabljanja so pragmatično usmerjeni.

Naša vizija je jasna

Ostati vidna organizacija v Sloveniji, ki nudi napredna strokovna izobraževanja ter usposabljanja in pragmatično usmerjene programe. Naše storitve aktualiziramo tudi v formatu možnosti študija v formatu e-learninga na daljavo (post-graduate studies, ICS Program >>, odpre se nova spletna stran)
Namen: postopni napredek v življenju s pomočjo poglabljanja samo-zavedanja in svobode izbire.

Poslanstvo ITP je večplastno:

 • predstavitev moderne, napredne in zelo učinkovite transpersonalne terapije širši javnosti,
 • opisno znanstvena utemeljitev višjih, nadosebnih stanj zavesti ter predstavitev uporabnosti teh stanj zavesti v vsakdanjem življenju in v terapiji,
 • raziskovanje in aplikacije višjih stanj zavesti v terqpiji in vsakdanjem življenju,
 • nudenje naprednih izobraževalnih programov transpersonalne psihologije in terapije,
 • organiziranje seminarjev klinične ter transpersonalne hipnoterapije,
 • nudenje osnovnih ter naprednejših seminarjev Nenasilne komunikacije (NVC),
 • organiziranje strokovnih seminarjev telesne ter neverbalne komunikcije, detekcije laži (deception detection) ter
 • strokovno sodelovanje s kompatibilnimi ustanovami (organizacije s pozitivnim in najmanj humanističnim pristopom) v Sloveniji ter po svetu.

Podatki o pravni osebi:

 • Firma: Inštitut Transpersonalne Psihologije, zasebni izobraževalni in raziskovalni zavod
 • Skrajšana firma: Inštitut Transpersonalne Psihologije
 • Matična št.: 3662144000
 • Davčna št.: 35734078
 • Poslovni naslov: Vojkova ulica 3, 6210 Sežana
 • TRR Inštituta: Banka Del. Hran.
 • spletna stran: https://itp.eu.com
 • tel.št.: 031 208 636
 • e-mail >>
 • Povezava na Ajpes, iPRS >>