Uvod

Sama pecepcija je dokaj kompleksen kognitivni proces. Če stvar zelo poenostavimo lahko rečemo, da objekti zaznave sami po sebi ne obstajajo, temveč jim mi (na podlagi svojih predstav in občutkov) pripisujemo tak in drugačen pomen. Percepcija oz. zaznavanje vsakega izmed nas je povsem subjektivna, zato se kajpak razlikujemo med seboj in vsakdo ima svoje poglede na eno in isto stvar. Zato se procesu vsakdanje zaznave pravi relativna percepcija.

Obstaja pa tudi zaznavanje nečesa, ki ima to lastnost, da prav vsakemu posamezniku, ki “To” izkusi, pusti povsem enako izkušnjo, ne glede kdaj, kje in kako je “To” izkusil…
To je stanje zavesti, ki omogoča neposredno zavedanje bistva vsega, kar obstaja. V nasprotju z relativno percepcijo se pri doživljanju “tega”, objekt, proces zaznave in subjekt enostavno razblinijo. Ostane le “Tisto”.

Stanje Enosti lahko razmejimo tudi tako
Obstaja več nivojev zavesti. To so relativna stanja in tista, ki to niso.
Relativna stanja so:
– spanec brez sanj,
– sanje (stihijske ali lucidne)
– budno stanje (to, v katerem smo sedaj).

Značilnost teh stanj je, da so minljiva in spremenljiva. Kar se rodi v teh stanjih, slej kot prej tudi umre, in izgine. Povprečen Zemljan se celo življenje vrti in omejuje samega sebe le na ta tri relativna stanja.

Obstajajo pa stanja zavesti, ki presegajo vsakdanja stanja. Skupni imenovalec prav vseh pa je nepopisen občutek sreče ter notranjega zadovoljstva in absolutna jasnost zavedanja Sebe.
Poleg naštetega je za ta stanja značilna še odsotnost referenčne točke, ki je vzrok za dvojnosti v umu. Objekt, proces zaznave ter subjekt, so v teh stanjih ENO. Ločenosti enostavno ni.
Je TO naša prava narava in naša duhovna dediščina?
No, tako vsaj pravijo Samorealizirani posamezniki (Ramana Maharshi, na primer) in to tudi poučuje moderna transpersonalna psiholgija. Resnico mora vsak spoznati sam, seveda.

 

Kaj je to samadhi, razsvetljenje?

Izraz v Sanskritu pomeni »Eno (sam-) z Absolutno resnicoc, Izvorom (-adhi)«. Samadhi je stanje zavesti, v katerem se posameznik zaveda temeljne resnice o svoji resnični identiteti/kvaliteti – enosti z Absolutom, Bogom (če hočete religiozni termin) direktno, oz. brez posrednikov (čutil, misli, zgradb iz opek itd…).
Sama izkušnja tega stanja zavesti popolnoma presega naša tri relativna telesa (fizično, čustveno in miselno). Ko posameznik izkusi to stanje zavesti, mu postane popolnoma jasno kaj oz. kdo on v resnici je. Ni več dvomov ali vprašanj. Prav vsak lahko izkusi to stanje zavesti, v to ni nobenega dvoma.
Zavedanje te temeljne resnice je naša prava narava. To je naš pravi dom, izvir resnične sreče in zadovoljstva. Je preprosto to, kar v resnici je, je bilo in vedno bo.
Popolna izpolnitev, čista radost, sreča, ki meji že na sladko bolečino – te besede so le suhoparen poskus opisa izkušnje enosti. V luči te izkušnje vse ostalo popolnoma zbledi.

 

Nivoji samadhija

Obstaja več vrst samadhija. Razlikujejo po intenzivnosti in po globini zavedanja Resnice:

– LAYA SAMADHI
To je stanje, v katerem je stanje Enosti prisotno v latentni (laya) oz. potencialni obliki. To stanje je dosegljivo vsakomur, tudi med gibanjem (Tai Chi, ples itd…) in zajema globoko sproščenost ter transu podobnemu stanju globoke meditacije. To stanje spremlja radost, globok mir in dobro počutje. Je značilno za alpha in tudi theta stanja možganskih valov.

– SABIKALPA SAMADHI
To je stanje popolne enosti z Absolutno resnico, ki pa je časovno omejeno (sabi kalpa – časovno omejen). Traja lahko le nekaj sekund, minut, ur. Bistvena lastnost tega stanja zavesti je, da je seme uma (ahamkara, lažni ego) še vedno prisoten in je med samadhijem le trenutno presežen ter po prenehanju tega stanja spet zaživi v svoji moči. Zato se temu stanju reče tudi »Bija samadhi« – stanje enosti z zametki uma. Za doseganje tega stanja je potreben trud.
To stanje zavesti se lahko doživi na Intenzivu razsvetljenja.

– NIRBIKALPA SAMADHI
To je stanje zavesti, ki je popolnoma transcedentalno trem relativnim stanjem zavesti (sanjanje, spanec brez sanj in budno stanje). V temu stanju zavesti je posameznik za relativni svet mrtev. Dihanje se vstavi, bitje srca prav tako, um je mrtev (ahankara, lažni ego je enkrat za vselej uničen; nirbi kalpa – časovno neomejen), čustveno in fizično telo je preseženo. Posameznik pa je v popolni in trajni enosti z Absolutno resnico, Bogom (če se izrazimo z religioznim terminom). Razen svoje istovetnosti z Izvorom, se ničesar drugega ne zaveda. Za zunanji, relativni svet izgleda, kot da je mrtev. To stanje lahko traja le nekaj minut (gledano iz našega, relativnega vidika), ur, dni ali pa za vedno. To je osvoboditev od ujetosti v tri minljive svetove. Tudi za doseganje tega stanja je potreben trud.
To stanje s tehniko IR, po mojem mnenju, ni dosegljivo.

Sri Yukteshvar, učtelj Kriya Yoge, je dnevno in po volji vstopal v to stanje zavesti.

– SAHAJA NIRVIKALPA SAMADHI
Ko in če se posameznik vrne iz stanja brez dihanja (nirvikalpa samadhi), se (lahko) to stanje zavesti imenuje spontano in neprestano zavedanje svoje najgloblje istovetnosti z Izvorom, Absolutno resnico (sahaja nirvikalpa samadhi – spontana, brezčasna enost z izvorom). Ahamkara oz. lažni ego je zgodovina. Na zunaj posameznik v temu stanju zavesti deluje kot vsak drug človek, a vseeno obstaja bistvena razlika: neprestano in popolnoma spontano se zaveda svoje globoke povezanosti in istovetnosti z Vseobsegajočo in Absolutni resnico in istočasno vseh treh relativnih teles in treh relativnih stanj zavesti. Ker je njegova zavest eno z Absolutno zavestjo, se lahko (če tako izbere) zaveda vsega, kar je.
V tem stanju ni potreben nikakršen napor, da se posameznik zave svoje povezanosti z Njim/Njo.
Menim, da ni potrebno poudariti, da zgolj s tehniko IR ni mogoče doseči tega stanja.

Ramana Maharshi je bival v temu stanju. Draga Anandamayi Ma tudi.

– PREMA BHAKTI
Onstran teh nivojev neosebne (advaita) Absolutne resnice
obstaja še mnogo nivojev duhovnega, absolutnega zavedanja v okviru duhovne Lepote in Ljubezni. Pot v ta stanja vodi empirična znanost Vaidhi Bhakti ter Raganuga Bhakti Yoga.

Teh stanj zavesti, brez iniciacije in kvalificiranega vodstva, ni mogoče doseči, tudi na Intenzivu ne.

Direktni učenci Sri Gauraharija, šest Gosvamijev, so bili blagoslovljeni s temi povsem transpersonalnimi stanji zavesti Ljubezni in Lepote.

– ANNUTARA SAMYAK SAMBODHI
Onstran vsega naštetega pa seveda obstaja naravna temeljna realnost,
ki je sama po sebi daleč onstran vseh identifikacij, relativnih (osebnijh) ali absolutnih (duhovnih).
To je nedualna realnost, Mahamudra ali Mahasandhi (Dzogchen).

Na Intenzivu teh stanj, trajno, ni mogoče doseči. Potrebna je dolgoletna posvečena meditacija, iniciacija v specifične tantrične prakse in kvalificirano vodstvo.

Tantrični Mojstri so dosegli to stanje, recimo Mahasiddha Tilopa in Goraknath Mahasiddhha, med mnogimi drugimi.