Bistvo vseh Programov, ki jih izvajamo v okviru Inštituta Transpersonalne Psihologije, je:

  • pragmatična usmerjenost in poudarek na razvoju samo-zavedanja ter aktualizacije svobode izbire v vsakdanjem življenju,
  • preferenca izkustvenega pred intelektualnim oz teoretičnim znanjem in
  • zaupanja vase pred a priori pokoravanjem avtoritetam in raznim dogmam,
  • realno, prizemljeno ter celostno dojemanje človeške narave (od fizične do povsem transpersonalne oz duhovne komponente),
  • spoštovanje integritete ter svoboščin slušateljev/ic oz.
  • opolnomočenje in spodbujanje prevzemanja odgovornosti zase, za svoje misli, čustva, besede in dejanja, 
  • ozaveščanje inherentnih potencialov ter aktualizacija le-teh na vseh področjih vsakdanjega življenja, oz.
  • integracija pridobljenega izkustvenega znanja v realne situacije vsakdanjega življenja v postopnem procesu postavitve posameznika v središče njegovega obstoja.

Programi nudijo varen okvir, v katerem se lahko zgodi postopen in resničen napredek, katerega podpira srčna angažiranost in pripravljenost na spremembo razmišljanja in predvsem delovanja, seveda v smeri, ki jo narekuje individualna svoboda izbire.

Osnova vsem našim Programom je transpersonalna, humanistična ter kognitivna psihologija v obliki emperično preverjenih metodologij.

Jasnost, Svoboda, Neodvisnost, Resnica, Sinteza, Moč, Samo-zavedanje ter Napredek, torej.